top of page

藝術工作坊

老人科

 

心窗

 

(藝術工作坊)

 

http://reachfortheheart.org

「藝聚年華-長者藝術工作坊」

 

(藝術工作坊)

成人科

 

光譜藝術計劃

 

(藝術工作坊)

活動已完結

青少年科

 

尋藝實現

 

(藝術工作坊)

藝術友吾友

 

(兒童及青少年藝術工作坊)

活動已完結

兒科

 

創意藝術工作坊

 

(藝術活動 — 非住院病童)

  • Wix Facebook page

病房枕邊藝術工作坊

 

(藝術活動 — 住院病童)

活動已完結

  • Wix Facebook page
bottom of page