top of page

藝術工作坊

老人科

 

IMG_0042.JPG
IMG_0042.JPG

press to zoom
Yuet Kwai 02.JPG
Yuet Kwai 02.JPG

press to zoom
IMG_0023.JPG
IMG_0023.JPG

press to zoom
IMG_0042.JPG
IMG_0042.JPG

press to zoom
1/5

心窗

 

(藝術工作坊)

 

http://reachfortheheart.org

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

「藝聚年華-長者藝術工作坊」

 

(藝術工作坊)

成人科

 

IMG_1784.JPG
IMG_1784.JPG

press to zoom
IMG_1774.JPG
IMG_1774.JPG

press to zoom
IMG_20161024_160955.jpg
IMG_20161024_160955.jpg

press to zoom
IMG_1784.JPG
IMG_1784.JPG

press to zoom
1/6

光譜藝術計劃

 

(藝術工作坊)

活動已完結

青少年科

 

樂恩.JPG
樂恩.JPG

press to zoom
sunny.JPG
sunny.JPG

press to zoom
IMG_1614.JPG
IMG_1614.JPG

press to zoom
樂恩.JPG
樂恩.JPG

press to zoom
1/6

尋藝實現

 

(藝術工作坊)

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

藝術友吾友

 

(兒童及青少年藝術工作坊)

活動已完結

兒科

 

16112768_1306653409392384_5647772878733256835_o.jpg
16112768_1306653409392384_5647772878733256835_o.jpg

press to zoom
16143456_1306653516059040_2319886217423317835_o.jpg
16143456_1306653516059040_2319886217423317835_o.jpg

press to zoom
IMG_3599.JPG
IMG_3599.JPG

press to zoom
16112768_1306653409392384_5647772878733256835_o.jpg
16112768_1306653409392384_5647772878733256835_o.jpg

press to zoom
1/5

創意藝術工作坊

 

(藝術活動 — 非住院病童)

  • Wix Facebook page
IMG_3225.JPG
IMG_3225.JPG

press to zoom
IMG_3227.JPG
IMG_3227.JPG

press to zoom
IMG_3491.JPG
IMG_3491.JPG

press to zoom
IMG_3225.JPG
IMG_3225.JPG

press to zoom
1/5

病房枕邊藝術工作坊

 

(藝術活動 — 住院病童)

活動已完結

  • Wix Facebook page
bottom of page